skip to Main Content
[rev_slider alias="euroqol home"]

EUROQOL | ANBI NL

De Stichting EuroQol Research Foundation is vanaf 1 januari 2015 aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hieronder vind u de informatie die de stichting conform de ANBI regels behoort te delen. Voor vragen en extra informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

Naam: Stichting EuroQol Research Foundation
RSIN: 804679101
Adres: Marten Meesweg 107
3068 AV Rotterdam
Telefoon: +31 884400190
Email: EuroQol User Information Service
Bestuur: Zie pagina bestuur

Doelstellingen

 • Het dienen van het algemeen belang door het zonder winstoogmerk doen verrichten/ initiëren/ ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van instrumenten die de gezondheidstoestand beschrijven en waarderen.
 • Het bevorderen van de wetenschappelijke en overige belangen van de Vereniging EuroQol Group (“EuroQol Groep”).
 • Het beheren van en beschikken over rechten van intellectuele eigendom die door de leden van de EuroQol Groep in EuroQol verband zijn verkregen.
 • Het gebruik bevorderen van instrumenten die door de EuroQol Groep zijn ontwikkeld en om personen en organisaties te helpen die deze instrumenten willen gebruiken.
 • Het koesteren en ondersteunen van een internationale groep van wetenschappelijke onderzoekers wiens werk bijdraagt aan de ontwikkeling en toepassing van de instrumenten van de EuroQol Groep.
 • Het vrij beschikbaar maken van de geaccumuleerde onderzoek expertise van de EuroQol Groep en het actief bevorderen van de overdracht van kennis en data over het gebruik, de analyse en de interpretatie van de instrumenten die door de EuroQol Groep zijn ontwikkeld.
 • Het ondersteunen van veelbelovende onderzoekers in het onderzoeksveld van het meten en waarderen van gezondheidstoestanden, door hen te betrekken bij de activiteiten van de EuroQol Groep.

Beleidsplan

Voor ons beleidsplan aub hier klikken.

Financieel beleid

 • De Stichting heeft geen winstoogmerk.
 • Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door subsidies, giften, legaten en andere baten. De stichting krijgt financiële steun door middel van sponsoring/ licentie inkomsten van bedrijven actief in de ontwikkeling van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen. Daarnaast wordt een bijdrage in de kosten gevraagd voor de ontwikkeling van de instrumenten, wanneer deze gebruikt worden zonder dat er wetenschappelijk onderzoek gerapporteerd gaat worden in het publieke domein. Van wetenschappelijk onderzoek door niet-commerciële partijen wordt geen bijdrage verwacht.
 • In 2017 heeft het bestuur van de stichting het beleidsplan voor investeringen aangepast. Zie hier voor de actuele versie.
 • Het vermogen wordt gebruikt voor het financieren van wetenschappelijke studies en de benodigde software, ter financiering van een jaarlijks wetenschappelijk congres, alsmede andere wetenschappelijke bijeenkomsten en voor andere kosten van de Stichting, zoals personele kosten.
 • Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
 • Personeel dat werkt voor de Stichting wordt betaald conform de CAO Nederlandse Universiteiten.

De penningmeester van de Stichting presenteert tenminste de balans en de staat van baten en lasten binnen 4 maanden na afloop van het boekjaar op 30 juni in de ledenvergadering van de Vereniging de EuroQol Groep.

Activiteitenverslag

In het afgelopen financiële jaar (2017-2018) heeft de Stichting 5194 verzoeken ontvangen voor het gebruik van EQ-5D. Deze verzoeken kwamen uit de hele wereld. De meeste verzoeken kwamen uit de volgende landen: Groot Brittannië, de Verenigde Staten, Australië, Duitsland, Japan, Canada, Nederland, Frankrijk, Spanje en Denemarken. De overgrote meerderheid van het EQ-5D gebruik is gratis. Er zijn 451 betaalde licenties opgesteld met commerciële bedrijven. Het inkomen dat voortkomt uit deze fractie van gebruikers heeft de Stichting in staat gesteld haar doelen te verwezenlijken.

In toenemende mate wordt EQ-5D gebruikt voor Routine Outcome Measurement (ROM) en als een Patient Reported Outcome Measurement (PROM). EQ-5D wordt als een PROM gebruikt in een aantal nationale-, of provincie-brede initiatieven in Engeland, Noorwegen, Zweden en in de provincie Alberta in Canada. Meestal wordt voor dit soort grote initiatieven een onderzoeksprogramma betaald door de licentienemer, in plaats van het betalen van een licentie.

In het afgelopen financiële jaar 2017-2018 heeft de Stichting EuroQol Research Foundation 36 wetenschappelijke studies geheel of gedeeltelijk gefinancierd, voor een bedrag van 788.590 euro. Vergeleken met vorige jaren is er sprake van een daling van zowel het aantal gefinancierde studies, alsmede het beschikbare onderzoeksbudget. In het voorgaande financiële jaar (2016-2017) heeft het bestuur van de Stichting een verandering goedgekeurd van de boekhoudkundige grondslag, waardoor meer inkomen werd geserveerd voor komende jaren. Deze verandering heeft de beschikbare budget voor onderzoek verminderd in 2016-2017. Deze verandering had ook een effect op de beschikbare budget voor onderzoek in het afgelopen financiële jaar (2017-2018). De balans tussen gereserveerd- en vrijvallend inkomen zal grotendeels zijn hersteld in het huidige jaar (2018-2019). Het is daarom de verwachting dat het beschikbare budget voor onderzoek dit jaar veel hoger zal zijn dan in het vorige jaar.

De wetenschappelijke studies die geheel of gedeeltelijk door de Stichting zijn gefinancierd passen binnen de kaders en doelstellingen zoals hierboven beschreven. Het zijn veelal methodologische studies, samenhangende met het gebruikt van EQ-5D, of met de analyse van de gegevens. Verder zijn er studies gestart met de jeugd versie van EQ-5D en zijn er studies gestart die normgegevens gaan verzamelen in landen in Zuid Amerika, Azië en Europa.

Verder, in lijn met de doelstellingen, heeft de Stichting wetenschappelijke bijeenkomsten gefinancierd voor in totaal 940.784 euro. Hierbij inbegrepen was de jaarlijkse Plenaire onderzoekbijeenkomst, die werd bijgewoond door 114 wetenschappers, zowel leden- als niet-leden van de EuroQol Group Vereniging. Verder heeft de stichting een EuroQol Academy onderzoekbijeenkomst georganiseerd die door 99 wetenschappers werd bezocht.

(Versie 26JAN2019)

Back To Top
×Close search
Search