ANBI Nederlands

De Stichting EuroQol Research Foundation is vanaf 1 januari 2014 aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hieronder vind u de informatie die de stichting conform de ANBI regels behoort te delen. Voor vragen en extra informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

NameStichting EuroQol Research Foundation
RSIN804679101
AddressMarten Meesweg 107
3068 AV Rotterdam
Telephone+31 882026890
EmailEuroQol User Information Service
Board membersSee webpage board

Doelstellingen

Onze doelstellingen zijn in lijn met onze missie en visie:

 • Het aanbieden van een geïntegreerde set van instrumenten voor het meten en waarderen van gezondheid over de gehele leeftijdsspanne.
 • Het leiden van onderzoek, ontwikkeling en innovatie in het meten van gezondheid.
 • Het koesteren en bevorderen van onderzoeksexcellentie in methoden voor het waarderen van gezondheid.
 • Het zorgdragen voor tijdige vakkundige ondersteuning van alle gebruikers van onze instrumenten.
 • Het onderhouden, vergroten en aantonen van onze bijdrage aan het algemene nut.
 • Het vergroten van onze internationale spanwijdte en relevantie.

ANBI FORMULIER

Klik hier voor het ANBI formulier.

Beleidsplan

Klik hier voor ons beleidsplan.

Financieel beleid

 • De Stichting heeft geen winstoogmerk.
 • Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door subsidies, giften, legaten en andere baten. De stichting krijgt financiële steun door middel van sponsoring/ licentie inkomsten van bedrijven actief in de ontwikkeling van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen. Daarnaast wordt een bijdrage in de kosten gevraagd voor de ontwikkeling van de instrumenten, wanneer deze gebruikt worden zonder dat er wetenschappelijk onderzoek gerapporteerd gaat worden in het publieke domein. Van wetenschappelijk onderzoek door niet-commerciële partijen wordt geen bijdrage verwacht.
 • In 2021 heeft het bestuur van de stichting het beleidsplan voor investeringen aangepast. Zie hier voor de actuele versie.
 • Het vermogen wordt gebruikt voor het financieren van wetenschappelijke studies en de benodigde software, ter financiering van een jaarlijks wetenschappelijk congres, alsmede andere wetenschappelijke bijeenkomsten en voor andere kosten van de Stichting, zoals personele kosten.
 • Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
 • Personeel dat werkt voor de Stichting wordt betaald conform de CAO Nederlandse Universiteiten.

De penningmeester van de Stichting presenteert tenminste de balans en de staat van baten en lasten binnen 4 maanden na afloop van het boekjaar op 30 juni in de ledenvergadering van de Vereniging de EuroQol Groep.

Balans en staat van baten en lasten zijn verwerkt in het annual report 2022/2023

Annual report

Tref hier het jaarlijks verslag: EuroQol Annual Report 2022-2023

Last update: Mar 14, 2024